• Правим оглед
  • Консултираме се с Вас, относно как искате да протече преместването
  • Съобразяваме се напълно с Вас за деня и часа
  • Предоставяме Ви опаковъчни материали при нужда
  • Опаковаме
  • Товарим и транспортираме
  • Сглобяваме и подреждаме
Към началото